Thêm bằng chứng nhụy hoa nghệ tây Kashmir Ấn Độ chất lượng hơn nghệ tây bên IRAN

Với nghệ tây từ Iran xâm nhập thị trường Ấn Độ, các nhà sản xuất gia vị quý giá nhất thế giới trong Kashmir do Ấn Độ gặp khó khăn đang cố gắng bảo vệ tương lai của họ.

Thêm bằng chứng hồng hoa Kashmir chất lượng hơn hồng hoa bên IRAN nhé. Ko rõ các lều báo nghiên cứu tư liệu kiểu gì và dịch viết lách thiếu thông tin thế.

Nguồn http://www.abc.net.au/news/2003-11-04/kashmiri-saffron-producers-see-red-over-iranian/1504154 năm 2003

With saffron from Iran making its way into Indian markets, producers of the world’s most precious spice in troubled Indian-administered Kashmir are trying to protect their future.

The Himalayan territory’s saffron is famed as the finest, but even local consumers are turning to Iranian imports as Kashmiri produce sinks in quantity, and hence rises in price, due to a decade and a half of war.

“Saffron from Iran is not only being sold in major Indian cities, but also in Kashmir,” Ghulam Mohammed Bhat, the president of Kashmir’s saffron growers association, told AFP in the saffron fields 16 kilometres south of the summer capital Srinagar.

Saffron, the dried orange stamen of the crocus flower, is used in pinches in South Asian and Iranian cuisine, particularly rice and sweets.

Iranian saffron sells in India for 25,000 rupees ($US 550) a kilogram, compared with 40,000 rupees ($US 885) a kilo for Kashmiri saffron.

Saffron is a major employer in Indian Kashmir and is cultivated in 226 villages.

But production that was 40,000 kilograms a year in the early 1990s has slumped to 8,000 kilograms annually.

Authorities drew up a plan in the late 1980s to provide irrigation for the saffron fields, but implementation was stopped after the eruption in 1989 of the anti-Indian insurgency that has since claimed tens of thousands of lives.

Saffron has a rich history in India, whose majority Hindu community uses the spice in rituals and in its form of traditional medicine known as Ayurveda.

It is also cultivated in southern Europe, particularly Spain, and is used in a number of Mediterranean dishes.

===== Gu Gờ dịch ====

Với nghệ tây từ Iran xâm nhập thị trường Ấn Độ, các nhà sản xuất gia vị quý giá nhất thế giới trong Kashmir do Ấn Độ gặp khó khăn đang cố gắng bảo vệ tương lai của họ.

Vải màu nâu của vùng Himalayan nổi tiếng là người tốt nhất, thậm chí ngay cả người tiêu dùng địa phương đang chuyển sang nhập khẩu của Iran vì Kashmiri sản xuất chìm với số lượng, và do đó tăng giá, do một thập kỷ rưỡi chiến tranh.

Ghulam Mohammed Bhat, chủ tịch Hiệp hội người trồng cây nghệ tây của người Kashmir, cho biết: “Saffron từ Iran không chỉ được bán ở các thành phố lớn của Ấn Độ, mà còn ở Kashmir, nói với AFP trong các lĩnh vực nghệ tây màu vàng 16 kilômét về phía nam thủ phủ Srinagar.

Saffron, cây cam màu cam khô của hoa crocus, được sử dụng trong các đồ ăn nhẹ ở Nam Á và Iran, đặc biệt là gạo và đồ ngọt.

Trứng nghệ tây Iran bán ở Ấn Độ với giá 25.000 rupee (550 USD) một kilôgam, so với 40.000 rupi (885 USD) một kilômi cho nghệ tây tây Kashmiri.

Saffron là một chủ nhân chính trong Kashmir Ấn Độ và được trồng ở 226 làng.

Nhưng sản lượng 40.000 kg / năm vào đầu những năm 1990 đã giảm xuống còn 8.000 kg / năm.

Các nhà chức trách đưa ra một kế hoạch vào cuối những năm 1980 để cung cấp việc tưới cho các cánh đồng nghệ tây, nhưng việc thực hiện đã bị dừng lại sau vụ phun trào vào năm 1989 về cuộc nổi dậy chống Ấn Độ, từ đó đã tuyên bố hàng chục ngàn người.

Saffron có một lịch sử phong phú ở Ấn Độ, phần lớn cộng đồng Hindu sử dụng gia vị trong các nghi lễ và dưới hình thức y học cổ truyền gọi là Ayurveda.

Nó cũng được trồng ở Nam Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha, và được sử dụng trong một số món ăn Địa Trung Hải.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *